Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującym Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., dostosowującym dotychczas istniejące w Kościele zasady ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych – RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Czytelników jest Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie (Biblioteka), ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów, tel. 14 621 53 05 wew. 754.
 2. Inspektor Ochrony Danych dla Diecezji Tarnowskiej jest dostępny w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, e-mail notariusz@diecezja.tarnow.pl.
 3. Dane osobowe Czytelników są przetwarzane w celu wydania legitymacji czytelnika oraz aktywowania konta w systemie biblioteczno-informacyjnym (podstawa: art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).
 4. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu zapisu jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania legitymacji czytelnika, która umożliwia korzystanie przez Czytelników ze zbiorów Biblioteki.
 5. Dane Czytelników są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z pełnej funkcjonalności spersonalizowanego konta Czytelnika. Wysyłane do Czytelnika za pomocą poczty elektronicznej informacje systemu biblioteczno-informacyjnego są związane z obsługą udostępniania zbiorów Biblioteki (przypomnienia o terminie zwrotu wypożyczonych dzieł, a także ew. upomnienia).
 6. Dane osobowe Czytelników są przetwarzane przez Bibliotekę Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie z zapewnieniem adekwatnego poziomu bezpieczeństwa. Dane osobowe mogą być powierzane jedynie producentowi systemu biblioteczno-informacyjnego, jako podmiotowi przetwarzającemu, realizującemu na rzecz Administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu biblioteczno-informacyjnego na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług serwisowych, który może je przetwarzać wyłącznie na czas i w celu przeprowadzenia niezbędnych prac serwisowych.
 7. Dane osobowe Czytelników są przechowywane przez 3 lata od terminu utraty ważności konta Czytelnika bądź na czas korzystania ze zbiorów Biblioteki. Po tym czasie dane osobowe będą usunięte pod warunkiem wypełnienia wszelkich zobowiązań Czytelnika wobec Biblioteki wynikających z regulaminu Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.
 8. Czytelnik posiada prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Aby sprostować bądź usunąć dane powinien skontaktować się z Biblioteką w celu wprowadzenia zmian przez uprawnionych pracowników.

Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 

INFORMACJA BIBLIOTEKI W SPRAWIE MONITORINGU WIZYJNEGO

 1. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie oraz ochrony osób i mienia.
 2. Dane rejestrowane przez system monitoringu nie są udostępniane innym podmiotom przetwarzającym z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądy lub organy ścigania, gdy występują do Administratora danych z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 3. Dane rejestrowane przez system monitoringu są przechowywane przez okres do 30 dni.
 4. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych jej dotyczących w zakresie: reguł rejestracji i zapisu informacji, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring, praw osób objętych monitoringiem pod numerem telefonu 14 621 35 05 wew. 754.

  KORZYSTANIE Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych przez tę witrynę, zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych (RODO), które weszło w życie w dniu 25.05.2018 r.

  PLIKI COOKIES

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z  naszych witryn czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą naszej Polityki prywatności odnoszący się do tzw. plików Cookies. Dotyczy ona witryny www.biblioteka.wsd.tarnow.pl

Szanowny Użytkowniku!

Kiedy wchodzisz na tą stronę, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemysię w naszej stronie, np. pokazując multimedia.

Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.

Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności.

Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszej witryny, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.

Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.

Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed  ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na stronach producentów przeglądarek: Opera, Firefox, Chrome, IE, Sfarii

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego rządzenia.