vademecum

Vademecum czytelnika

Jak można zapisać się do biblioteki?
Można to zrobić w wypożyczalni biblioteki po wypełnieniu formularza zapisu i potwierdzeniu swojej tożsamości stosownym dokumentem (dowód osobisty lub paszport). Każdy Czytelnik otrzymuje “Kartę Biblioteczną” oraz indywidualny login i hasło użytkownika do systemu biblioteczno-informacyjnego.

Do czego potrzebne są login i hasło?
Login i hasło są niezbędne, aby korzystać ze zbiorów zgromadzonych w magazynach biblioteki. Zalogowanie do indywidualnego konta użytkownika w systemie biblioteczno-informacyjnym umożliwia: obsługę konta, zamawianie materiałów bibliotecznych do czytelni lub wypożyczalni zgodnie ze statusem Czytelnika, rezerwację dzieł wypożyczonych, a także jednorazową prolongatę wypożyczonych zbiorów, o ile nie zostały wcześniej objęte rezerwacją.
Do przeglądania zasobów bibliotecznych w katalogu online nie wymaga się loginu i hasła.

Z czego można skorzystać w czytelni?
Każdy, kto zapisał się do biblioteki może korzystać z materiałów bibliotecznych udostępnionych w księgozbiorze podręcznym w czytelni (książki i czasopisma) oraz zamawiać albo rezerwować do czytelni zasoby znajdujące się w magazynie. Zamówione do czytelni książki lub czasopisma oczekują na odbiór przez 4 dni. Wszystkie zamówienia złożone przed godz. 15.00 są realizowane w ciągu godziny tego samego dnia. Zamówienia złożone po godz. 15.30 będą dostępne następnego dnia.
Prace naukowe (dyplomowe, magisterskie, doktorskie) mogą być udostępnione wyłącznie po okazaniu wypełnionego formularza: „Pozwolenie na korzystanie z archiwalnych prac naukowych Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie” (Załącznik I – Pozwolenie na korzystanie z archiwalnych prac naukowych).

Jak korzystać z czytelni?
Przed wejściem do czytelni znajdują się zamykane szafki z mechanizmem depozytowym, w których należy pozostawić wierzchnie okrycie i przedmioty osobiste. Klucze do szafek są dostępne u bibliotekarza. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na prawidłowe zamknięcie szafki. Surowo zabrania się wnoszenia do czytelni toreb, plecaków, teczek, itp. oraz produktów spożywczych. Można zabrać ze sobą przedmioty potrzebne do pracy w czytelni (notatnik, przybory do pisania, nieosłonięte urządzenie przenośne do pisania czy aparat fotograficzny).
Przed skorzystaniem z czytelni należy zarejestrować swoje wejście w elektronicznym rejestrze odwiedzin przy pomocy czytnika lub okazać “Kartę Biblioteczną”.
Zamówione z magazynu książki należy odbierać i zwracać u bibliotekarza przy wejściu do czytelni, natomiast książki z księgozbioru podręcznego po konsultacji pozostawia się na wskazanych stolikach. W przypadku wątpliwości kierujemy się do bibliotekarza.
W czytelni istnieje możliwość własnoręcznego wykonywania kopii elektronicznych przy pomocy prywatnego aparatu fotograficznego z zachowaniem praw autorskich dzieła i za zgodą pracownika biblioteki.
Czytelnia jest strefą ciszy i dlatego zabrania się prowadzenia w niej rozmów telefonicznych (uprasza się o przełączenie telefonu w tryb wyciszenia).

Jak korzystać z wypożyczalni?
Osoby uprawnione do wypożyczania korzystają z wypożyczalni zgodnie ze swoim statusem, który określa ilość i termin zwrotu książek. Odbiór książek jest możliwy jedynie w godzinach pracy wypożyczalni do 4 dni od daty złożenia zamówienia. Zamówień i rezerwacji (w przypadku, gdy pozycja jest aktualnie wypożyczona) dokonuje się drogą elektroniczną po zalogowaniu na konto w systemie biblioteczno-informacyjnym (adres: https://katalogbiblioteki.wsd.tarnow.pl). Tą samą drogą można również jednorazowo dokonać prolongaty wypożyczenia. Ewentualne kolejne prolongaty są możliwe jedynie u bibliotekarza po okazaniu książki.
Wypożyczając książkę Czytelnik zobowiązuje się zwrócić ją w terminie wynikającym z uprawnień określonych przez status.

Jak można zwrócić książki?
System biblioteczno-informacyjny automatycznie powiadamia drogą mailową o zbliżającym się terminie zwrotu. Książki można zwracać w wypożyczalni lub za pomocą wrzutni RFID, znajdującej się w korytarzu przylegającym do wypożyczalni (przy windzie). Z drugiego z wymienionych sposobów można korzystać jedynie w przypadku książek wypożyczonych po 1 sierpnia 2012 r. 

Zapis do biblioteki oznacza akceptację faktu, że obiekt jest monitorowany oraz zobowiązuje do stosowania zasad funkcjonowania czytelni oraz uwag pracowników biblioteki.